top of page

CÂU HỎI LUẬT PHÁP [TUẦN THỨ 17, 2018]:

 

Tôi đang sống tại Nam Úc và muốn biết các quyền căn bản của mình khi bị cảnh sát bắt.

 

Luật Sư Đức trả lời:
Đạo Luật Summary Offences Act được Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc ban hành năm 1953 và Đạo Luật Bail Act 1985 định rõ các quyền căn bản của quý vị trong trường hợp bị cảnh sát bắt như sau:


(i) quyền được gọi điện thoại cho luật sư, người thân, hoặc bạn bè biết quý vị đang bị giam tại đâu;
(ii) quyền được yêu cầu luật sư, người thân hoặc bạn bè có mặt tại buổi thẩm vấn của cánh sát;
(iii) quyền được yêu cầu có thông dịch nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị;
(iv) quyền được miễn trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát ngoại trừ các câu hỏi được định rõ trong Đạo Luật này hoặc các đạo luật liên hệ. Thông thường, các câu hỏi đó chỉ liên quan đến tên, tuổi, nơi cư ngụ và làm việc của quý vị hoặc nếu việc bị bắt có liên quan đến xe cộ, cảnh sát có quyền được biết danh tánh của tài xế hoặc chủ nhân của chiếc xe đó;
(v) quyền được xin tại ngoại hậu tra (bail).

 

Quyền được làm thinh (right to remain silent) là một trong những quyền quan trọng trong hệ thống luật hình sự tại Úc nhằm đảm bảo nguyên tắc bị cáo không có trách nhiệm phải chứng minh rằng mình vô tội, mà phía Công Tố phải có trách nhiệm chứng minh rằng bị cáo có tội.

Bên trên là phần phổ biến thông tin tổng quát và không có mục đích cố vấn luật pháp cho bất cứ riêng ai. Quý vị nên tham khảo với luật sư riêng của mình để biết thêm chi tiết.

bottom of page