top of page
LUẬT DI TRÚ

Luật sư Mai Thành Đức hiện là luật sư di trú gốc Việt hành nghề lâu năm nhất tại tiểu bang Nam Úc.

Với kinh nghiệm và phương châm làm việc tận tụy, tỉ lệ thành công trong các hồ sơ di trú mà luật sư Đức đã đạt được cho thân chủ rất cao, đặc biệt là trong lãnh vực kháng cáo.

 

Trong một trường hợp kháng cáo thành công liên quan đến một hồ sơ khá phức tạp, Tòa Án đã đưa ra lời khen về phần đệ trình của luật sư Đức như sau:

"Cogent and comprehensive written submissions have been supplied by the applicant’s registered migration agent, Mr Duc Mai, in a timely fashion and in compliance with the Tribunal’s Practice Direction in Migration and Refugee Matters issued pursuant to section 18B of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975." 

 

"Phần đệ trình với lý luận vững chắc và toàn diện đã được luật sư của đương đơn là ông Duc Mai cung cấp cho Tòa Án đúng hạn kỳ và đúng theo yêu cầu của các điều lệ liên quan đến các vấn đề di trú được Tòa Án ban hành theo điều khoản 18B của Đạo Luật Tòa Án Kháng Cáo Hành Chánh năm 1975."

bottom of page