top of page

Luật sư Mai Thành Đức là luật sư gốc Việt đầu tiên thành lập một văn phòng luật sư tại tiểu bang Nam Úc.
 

Luật sư Đức cũng là:
- Luật sư di trú gốc Việt hành nghề lâu năm nhất tại tiểu bang Nam Úc;
Công Chứng Viên Quốc Tế (Notary Public) gốc Việt đầu tiên và duy nhất tại tiểu bang Nam Úc; và
- Thông & Phiên Dịch được cơ quan NAATI công nhận (NAATI-accredited Interpreter & Translator).

Luật sư Đức tốt nghiệp cử nhân luật từ trường Đại Học Flinders University sau khi đã tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Nam Úc với 3 môn có số điểm hoàn hảo (triple merit awards).

Luật sư Đức cũng đã và đang tích cực tham gia các chương trình trợ giúp người tị nạn. 

bottom of page