Luật sư Mai Thành Đức là luật sư gốc Việt đầu tiên thành lập và làm chủ một văn phòng luật sư tại tiểu bang Nam Úc.

Luật sư Đức cũng là:

- Luật sư di trú người Việt hành nghề lâu năm nhất tại tiểu bang Nam Úc;

Công Chứng Viên Quốc Tế (Notary Public) đầu tiên và duy nhất tại tiểu bang Nam Úc;

- Luật sư duy nhất tại tiểu bang Nam Úc có cả hai bằng thông dịch (interpreting) và phiên dịch (translating) được NAATI cấp.

 

Luật sư Đức hiện là Đồng Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế của Hội Đồng Luật Sư Úc Châu (Law Council of Australia).

Luật sư Đức cũng đã và đang tích cực tham gia các chương trình trợ giúp người tị nạn.