Luật sư Mai Thành Đức là luật sư gốc Việt đầu tiên thành lập một văn phòng luật sư tại tiểu bang Nam Úc.
 

Luật sư Đức cũng là:
- Luật sư di trú gốc Việt hành nghề lâu năm nhất tại tiểu bang Nam Úc;
Công Chứng Viên Quốc Tế (Notary Public) gốc Việt đầu tiên và duy nhất tại tiểu bang Nam Úc; và
- Thông & Phiên Dịch được cơ quan NAATI công nhận (NAATI-accredited Interpreter & Translator).

Luật sư Đức tốt nghiệp cử nhân luật từ trường Đại Học Flinders University sau khi đã tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Nam Úc với 3 môn có số điểm hoàn hảo (triple merit awards).

Luật sư Đức cũng đã và đang tích cực tham gia các chương trình trợ giúp người tị nạn.